HYMNE UNITA

4/4                                                                                                             CIPT. SOESANTO

DO = A KHIDMAT                                                                                     ARR. SOESANTO

KU MULIAKAN JASAMU BIMBINGANMU UNTUK MANDIRI

BERSAMA ILMUMU YANG SEJATI SIAPKAN PUTRA PUTRI PERTIWI

ALMAMATERKU TULUNGA GUNG, NAMAMU SEAGUNG ILMUMU

BAGAI MENTARI BERSINAR ILMU MENERANGI KEGELA PAN BANGSAMU

LESTARI ALMAMATERKU LESTARI PENGABDIANMU, LESTARI, UNITA JAYA SELALU

LESTARI ALMAMATERKU LESTARI PENGABDIANMU, LESTARI, UNITA JAYA SELALU

LESTARI UNITA JAYA SELALU

LESTARI UNITA JAYA SELALU


MARS UNITA

4/4                                                                                                            CIPT. SOESANTO

DO = C                     DE 43ARCIA                                                            ARR. SOESANTO

KAU TEMPA DIRIKU DALAM BERBAGAI ILMU TUK BERKARYA BAGI NEGRIKU

DARI WAKTU KE WAKTU KAU CETAK PUTRA PUTRI MU

DARI MASA KE MASA TERLAHIR KADER KADER BANGSA

JAYA UNITA JAYA UNITA

DERAP LANGKAHMU BERNADA ILMU

TEGARKAN SEMANGAT PUTRA PUTRIMU WUJUD KAN CITA-CITA BANGSAMU

JAYA UNITA JAYA UNITA

DERAP LANGKAHMU BERNADA ILMU

TEGARKAN SEMANGAT PUTRA PUTRIMU WUJUD KAN CITA-CITA BANGSAMU


1713x